Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

I LO Kartuzy

Czcionka:

 

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego

 

ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy    tel./fax 58 681 04 34    e-mail: sekretariat@zso-kartuzy.edu.pl

www.zso-kartuzy.edu.pl

Czas trwania nauki – 4 lata

 

Profil kształcenia

Przedmioty realizowane            w zakresie rozszerzonym

 

Nauczane języki obce

 

Punktowane przedmioty

I A 

humanistyczna

 • język polski
 • historia
 • język łaciński i kultura antyczna

 

 • język angielski
 • do wyboru:

język francuski,

język niemiecki,

język hiszpański,

język rosyjski

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • historia

I B

 turystyczna

 • język angielski
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język angielski
 • do wyboru:

język rosyjski

język hiszpański

język francuski

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

I C

informatyczna

 • matematyka
 • informatyka
 • do wyboru:

fizyka lub chemia

 

 • język angielski
 • do wyboru:

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

I D

biologiczno – chemiczna (medyczna)

 • biologia
 • chemia
 • do wyboru:

matematyka lub

język angielski

 

 • język angielski
 • do wyboru:

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia lub chemia (ocena wyższa)

I E *

dwujęzyczna

 

 • język angielski
 • drugi język obcy
 • do wyboru:                  

geografia lub

matematyka

 

 • język angielski
 • do wyboru:     

język niemieckijęzyk hiszpański

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia                                     test z j. angielskiego  25.05.2020r.                       godz. 15.00 w I LO

I F

europejska

 • geografia
 • język angielski
 •  matematyka

 

 • język angielski
 • do wyboru:      

język niemiecki

język hiszpański

język francuski

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

I G                        artystyczna

 • język polski 
 • historia
 • do wyboru:

historia sztuki

 

 • język angielski
 • do wyboru:

język rosyjski

język niemiecki

język hiszpański

język francuski

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • historia

 

*- Uwaga!- uczniowie, którzy zadeklarują chęć nauki w klasie dwujęzycznej zobowiązani są do zalogowania się w systemie naboru oraz złożenia wydrukowanego podania w sekretariacie szkoły w terminie od 11 do 20 maja 2020r.

 

BIP