Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

Czcionka:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ul. Bursztynowa 3,  83-304 Przodkowo

tel./fax  ( 58) 681 96 95, 685 13 50          e-mail: zsaprzodkowo@wp.pl

www.zspprzodkowo.pl

Technikum w Przodkowie po szkole podstawowej
Czas trwania nauki – 5 lat

 

 

Zawód

 

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

Przedmioty punktowane

Technik informatyk

 • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i administrowanie stronami i i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • język angielski

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka

 

Informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe do pracy, użytkuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego, naprawia komputery, projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe, konfiguruje urządzenia sieciowe, administruje sieciowymi systemami operacyjnymi. Informatyk tworzy strony internetowe, bazy danych i administruje nimi, tworzy aplikacje internetowe.

 

Praca: w wyspecjalizowanych firmach informatycznych(serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

 

Technik grafiki             i poligrafii cyfrowej

 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • Drukowanie cyfrowe              i obróbka druków
 • język angielski

 

Praca w:

agencjach reklamowych

studiach graficznych

 •  

instytucjach badawczych przy dokumentacji badań własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach.

Technik architektury krajobrazu

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • język angielski

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka

 

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związane z architekturą krajobrazu.

Praca: Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik rolnik

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • Język angielski

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka

 

Rolnik organizuje i  prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą, obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.

 

Praca: może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne; w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Przygotowanie i wydawanie dań
 • Organizacja żywienia          i usług gastronomicznych
 • Język angielski

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie                     z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje                i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

Praca: Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

           

Czas trwania nauki – 5 lat

 

 

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia w Przodkowie

Czas trwania nauki – 3 lata

Zawód

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty punktowane

Nauczane języki obce

Kucharz

(możliwość odbywania zajęć praktycznych                            w szkole)

 • Przygotowanie i wydawanie dań
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski

Praca: w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej, restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, jadłodajniach, gospodach, zajazdach, szpitalach, sanatoriach, domach wypoczynkowych, szkołach, przedszkolach, internatach. Kucharz może pracować również                    w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i  półproduktów spożywczych.

 

Klasa wielozawodowa

(zajęcia praktyczne               w zakładach pracy)

 

 • w zależności od zawodu
 • język angielski

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH (klasa pod patronatem firmy FKP)

 • Montaż konstrukcji budowlanych

 

 

 • Język angielski

 

 

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII                               941203

 • Wykonywanie prac

pomocniczych w obiektach

świadczących usługi gastronomiczne

 

 

 • Język angielski

 

 

 

BIP