Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Czcionka:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
ul. Dworcowa 3,  83-340 Sierakowice
                tel./fax 58 681 62 70; email:zsp.sierakowice@wp.pl
www.zspsierakowice.pl

 

Liceum Ogólnokształcące w Sierakowicach
Czas trwania nauki – 4 lata

 

Profil kształcenia

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

 

Nauczane języki obce

 

Przedmioty punktowane

Fotograficzno- językowy

 • język polski
 • język angielski

 

 • język angielski
 • język polski
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

 

Technikum w Sierakowicach
Czas trwania nauki – 5 lat

 

Zawód

 

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty realizowane                    w zakresie rozszerzonym

 

Przedmioty punktowane

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Przygotowanie
  i wydawanie dań
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 • język angielski
 • matematyka
 •  
 • biologia
 • geografia
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie                     z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej,            obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

 

Praca: Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować
w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

 

Technik rachunkowości

 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
   i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • Prowadzenie rachunkowości.

 

 • język angielski
 • matematyka
 •  
 • geografia
 • matematyka

 

 

Technik rachunkowości prowadzi rachunkowość, dokumentuje i ewidencjuje operacje gospodarcze, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację. Prowadzi sprawy kadrowo – płacowe                                                               i sprawy gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych czyli prowadzi rekrutacje                                                    i selekcjonowanie kandydatów do pracy, rozlicza wynagrodzenia i składki ZUS, prowadzi analizę zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzi ewidencję i rozliczenia  podatkowe, prowadzi rozliczenia finansowe z kontrahentami i bankami. 


Praca: działy finansowe (księgowość) we wszystkich podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej a także w prywatnych firmach czy biurach rachunkowych.

 

Technik agrobiznesu

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

 • geografia
 • biologia
 •  
 • geografia
 • matematyka

 

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

 

 

Technik agrobiznesu projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, stosuje przepisy formalno – prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opracowuje i stosuje efektywne strategie marketingowe, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, organizuje pracę małych zespołów pracowniczych itd.


Praca: przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, obsługa ruchu turystycznego, marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych, usługi techniczne, finansowe i bankowe rynku rolnego oraz weterynaryjne, urzędy administracji samorządowej. Technik agrobiznesu może również prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości.

 

           

 

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Sierakowicach
Czas trwania nauki – 3 lata

 

 

 •  

 

Zdobywane kwalifikacje

Nauczane języki obce

Przedmioty punktowane

Klasa wielozawodowa m.in.:

 • Blacharz samochodowy
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci
  i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy
   i robót wykończeniowych
  w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Piekarz
 • Przetwórca mięsa
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer

 

(zajęcia praktyczne w zakładach pracy)

 

W zależności od zawodu, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

 • język angielski

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 

 

 

 

[1] Rozszerzenia przedmiotów mogą ulec zmianie z uwagi na wyniki naboru.

 

BIP