Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

Czcionka:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych


ul. Wolności 39,  83-314 Somonino
tel./fax 58 684 11 91;   e-mail: sekretariat@zspsomonino.pl

www.zspsomonino.pl

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technikum w Somoninie

Czas trwania nauki – 5 lat

 

Zawód

 

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

Przedmioty punktowane

Technik hotelarstwa

 • Obsługa gości       w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Realizacja usług    w recepcji
 • język angielski
 • geografia

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Technik hotelarstwa zapozna się z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów, agencji turystycznych oraz firm cateringowych. Nauczy się, jak dobrze zaplanować i koordynować usługi hotelarskie, jak kompleksowo i profesjonalnie obsługiwać gości hotelowych oraz jak organizować usługi turystyczne. Pozna zasady obsługi recepcji hotelowej i zarządzania personelem hotelowym. Dowie się, jak ustalać zestaw oferowanych usług oraz jak konstruować ich ceny, by być konkurencyjnym na rynku. Pozna także zasady efektywnego promowania oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy.


Praca: hotele i pensjonaty, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska, gospodarstwa agroturystyczne, biura i agencje turystyczne, informacja turystyczna, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej.

Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Technik weterynarii

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
 • język angielski

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne. Podczas nauki uczeń pozna anatomię i fizjologię zwierząt, elementy diagnostyki weterynaryjnej oraz profilaktykę i metody leczenia chorób zwierząt. Zgłębi zasady chowu i rozrodu zwierząt oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności weterynaryjnej. Nauczy się języka obcego branżowego oraz organizacji pracy zespołowej. Wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych może wykorzystać i doskonalić podczas praktyk zawodowych.

 

Praca: gospodarstwa rolne i agroturystyczne, laboratoria weterynaryjne, lecznice dla zwierząt, ogrody zoologiczne, organy inspekcji weterynaryjnej, schroniska dla zwierząt.

Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik weterynarii może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Przygotowanie i wydawanie dań
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • język angielski
 • biologia

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia

Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza – sporządza potrawy i napoje – i organizatora usług gastronomicznych. Wykonuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem i ocenianiem żywienia. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych, korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu – śledzi aktualne tendencje w dekoracji potraw, aranżacji stołów i sal.


Praca: szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, koordynator ślubny, pracownik firmy cateringowej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator usług cateringowych, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej.

Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Branżowa Szkoła I Stopnia w Somoninie

Czas trwania nauki – 3 lata

Zawód

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty punktowane

Kucharz

(możliwość odbywania zajęć praktycznych w szkole)

 

 • Przygotowanie i wydawanie dań
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

Kucharz zajmuje się przygotowywaniem potraw, pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę, dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Poza samym przygotowywaniem dań, do zadań kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.

 • : restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłady gastronomiczne, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szkoły, przedszkola, stołówki, zakłady zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

klasy wielozawodowe

(zajęcia praktyczne                       w zakładach pracy)

 • zależne od zawodu

 

 

 

BIP