Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach

Czcionka:

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH

ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy

tel./fax 58 681 16 15,    e-mail: zsmkartuzy@wp.pl

www.zst.kartuzy.pl

Technikum nr 1

Po Szkole Podstawowej

Czas trwania nauki – 5 lat

 

Zawód

 

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty realizowane

 w zakresie rozszerzonym

 

Technik budownictwa

(1 oddział)

 

 

 1. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych
 2. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

 • matematyka
 • fizyka

 

 • Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

  Praca: Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w  specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

 

Technik mechatronik

(0,5 oddziału)

 

 1. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 2. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • matematyka
 • fizyka

 

 • Technik mechatronik zdobywa wiedzę z następujących dziedzin takich jak mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej. W czasie nauki uczeń rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów.

  Praca:. Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu – w branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej.

 

Technik elektryk

(0,5 oddziału)

 

 1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji
 2. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 • matematyka
 • fizyka

 

 • Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

  Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.

 

 

Technik mechanik

(0,5 oddziału)

 1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 2. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • matematyka
 • fizyka

 

 • Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

 • : firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(0,5 oddziału)

 1. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • matematyka
 • fizyka

 

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej montuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, organizuje montaż urządzeń i systemów, sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń i systemów; eksploatuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, monitoruje i nadzoruje systemy, konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.

 

 • Praca: firmy zajmujące się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej, w elektrowniach, w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energie elektryczną, w biurach projektów. Można prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

po Szkole Podstawowej

Czas trwania nauki – 3 lata

 

 

Zawód

 

Zdobywane kwalifikacje

 

 

 

Elektryk

(1 oddział)

 1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji

 

 

 

 

Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
 
Praca: miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Szczegółowe warunki pracy determinuje zajmowane przez niego stanowisko. Elektryk pracujący przy kładzeniu nowych instalacji pracuje na budowie. W pogotowiu energetycznym będzie on często się przemieszczał i usuwał awarie. Elektryk odpowiedzialny za sieć elektryczną w zakładzie pracy będzie działał na jego terenie. Z kolei osoba zajmująca się elektromechaniką samochodową zwykle prowadzi warsztat, do którego przychodzą klienci.

 

 

 

mechanik pojazdów samochodowych

(0,5 oddziału)

 1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

 

 

 • zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą pojazdów używanych w transporcie drogowym, stawia właściwą diagnozę, a więc określa, które elementy pojazdu uległy uszkodzeniu i jakie były tego przyczyny. Ze względu na coraz większe zaawansowanie techniczne pojazdów samochodowych, mechanik musi posiadać dużą wiedzę na temat ich budowy, którą powinien stale uzupełniać. Niezbędne jest też korzystanie z dokumentacji technicznej przygotowanej przez producentów, a dotyczącej konkretnej marki i modelu pojazdu.
 • Praca: firmy zajmujące się mechaniką, naprawą, obsługą, konserwacją i diagnostyką samochodową.

 

 

 

 

 

ślusarz

(1 oddział)

(możliwość odbywania zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych)

 1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

 

 

 • Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

 • Praca: Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

 

 

 

Fryzjer

(1 oddział)

 1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

 

 

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych urządzeń, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi modę i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna , sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Praca: Fryzjer może pracować w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego lub męskiego bądź podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

 

 

 

Stolarz

(0,5 oddziału)

 1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 

 

Stolarz wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych t.j. płyt, oklein i innych.

 

Praca: Stolarze mogą pracować na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach.

 

 

Blacharz samochodowy

(0,5 oddziału)

 1. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

 

 

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 

Praca: Blacharz samochodowy pracować może w zakładzie mechaniki pojazdowej, autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów, lub prowadząc samodzielną działalność gospodarczą. Osoba na stanowisku blacharza często współpracuje z mechanikiem samochodowym i lakiernikiem.

 

 

 

Lakiernik samochodowy

(0,5 oddziału)

 1. Diagnozowanie  i naprawa powłok lakierniczych

 

 

Lakiernik samochodowy przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

 

Praca: Lakiernicy pracują w warsztatach lakierniczych, w zakładach mechaniki pojazdowej, fabrykach samochodów lub  prowadząc samodzielną działalność gospodarczą. Osoba na stanowisku lakiernika często współpracuje z mechanikiem samochodowym i blacharzem.

 

 

(1 oddział)

klasy wielozawodowe, np.:

 1. Blacharz samochodowy
 2. Cukiernik
 3. Dekarz
 4. Elektromechanik
 5. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 6. Krawiec
 7. Lakiernik samochodowy
 8. Monter sieci i instalacji sanitarnych
 9. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 10. Murarz-tynkarz
 11. Piekarz
 12. Sprzedawca
 13. Tapicer
 14. Wędliniarz

 

 

(zajęcia praktyczne w zakładach pracy)

 

 • W zależności od zawodu

 

 

Przedmioty punktowane

 

Nauczane języki obce

 

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

 

 • język angielski
 • język niemiecki

 

 

 

BIP