Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach

Czcionka:


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH


ul. Wzgórze Wolności 3, 83-300 Kartuzy
tel./fax 58 681 07 35;   e-mail zsziok@wp.pl

www.zsziok.boo.pl

Technikum nr 2 w Kartuzach
 

Czas trwania nauki – 5 lat
 

 

Zawód

 

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty realizowane  w zakresie rozszerzonym

 

Przedmioty punktowane

Technik ekonomista

 • Prowadzenie dokumentacji             w jednostce organizacyjnej
 • Prowadzenie spraw kadrowo – placowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • język angielski
 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, prowadzi dokumentację w jednostce organizacyjnej – prowadzi dokumentację biurową, magazynową i  procesu sprzedaży, gospodaruje rzeczowymi składnikami majątku, sporządza biznesplan. Prowadzi sprawy kadrowo – płacowe i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych czyli prowadzi rekrutacje i selekcjonuje  kandydatów do pracy, rozlicza wynagrodzenia i składki ZUS, prowadzi analizę zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzi ewidencję i rozliczenia  podatkowe, prowadzi rozliczenia finansowe z kontrahentami i bankami.

 
Praca: wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting

 

Technik rachunkowości

 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych  i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • Prowadzenie rachunkowości.
 • język angielski
 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Technik rachunkowości  prowadzi rachunkowość, dokumentuje i ewidencjuje operacje gospodarcze, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację. Prowadzi sprawy kadrowo – płacowe                                                                                  i sprawy gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych czyli prowadzi rekrutacje                                                                            i selekcjonowanie kandydatów do pracy, rozlicza wynagrodzenia i składki ZUS, prowadzi analizę zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzi ewidencję i rozliczenia  podatkowe, prowadzi rozliczenia finansowe z kontrahentami i bankami. 

 

Praca: działy finansowe (księgowość) we wszystkich podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej a także w prywatnych firmach czy biurach rachunkowych.

 

Technik informatyk

 • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • język angielski
 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe do pracy, użytkuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego, naprawia komputery, projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe, konfiguruje urządzenia sieciowe, administruje sieciowymi systemami operacyjnymi. Informatyk tworzy strony internetowe, bazy danych i administruje nimi, tworzy aplikacje internetowe.

 

Praca: w wyspecjalizowanych firmach informatycznych(serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

 

Technik  reklamy

 • Wykonywanie przekazu reklamowego
 • Zarządzanie  kampanią reklamową
 • język angielski
 • geografia

 

 

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 

Technik  reklamy wykonuje przekaz reklamowy, przygotowuje elementy strategii reklamowej i elementy kreacji reklamowej, zajmuje się produkcją reklamy.  Zarządza kampanią reklamową – planuje kampanię reklamową, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych,   organizuje sprzedaż reklamową,  bada przekaz reklamowy. Stosuje techniki grafiki komputerowej, techniki fotograficzne, techniki multimedialne i wykorzystuje media cyfrowe w wytwarzaniu elementów przekazu reklamowego.  Pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe.

Praca: W działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą
-i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

 

III Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach

Czas trwania nauki – 4 lata

 

Profil kształcenia

 

 

Przedmioty realizowane                    w zakresie rozszerzonym

 

Przedmioty punktowane

 

europejski

 • geografia
 • język angielski
 • matematyka

 

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 

usportowiony

 

 

 • biologia
 • język angielski
 • matematyka

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Kartuzach

Czas trwania nauki – 3 lata

Zawód

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty punktowane

Nauczane języki obce

Sprzedawca – klasa sprofilowana

 (zajęcia praktyczne                        w zakładach pracy)

 • Prowadzenie sprzedaży         
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • język angielski

 

Zadania zawodowe sprzedawcy to organizowanie zaopatrzenia                         i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym                     i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży, inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość                     i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary                            w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży itp.

Praca:  może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej                                             a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Klasa wielozawodowa

(zajęcia praktyczne w zakładach pracy)                                                                         Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie; np. blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, stolarz, elektromechanik, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, kowal, krawiec, kucharz, lakiernik, piekarz, ślusarz lub każdy inny wybrany zawód przez ucznia.

 • w zależności od zawodu
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka
 • język angielski

 

         

 

 

 

 

BIP