Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Czcionka:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. Książąt Pomorskich


ul. Gdyńska 5,             83-330 Żukowo
tel./fax 58 681 85 12;   58 681 73 61

www.zsziozukowo.pl

Technikum

Czas trwania nauki –5 lat

 

Zawód

 

Zdobywane kwalifikacje

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerz.

 

Przedmioty pkt

Technik rachunkowości

 

Klasa dwujęzyczna

z językiem angielskim

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 • matematyka
 • geografia

 

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

Korzyści uczenia się w zawodzie technik rachunkowości w klasie dwujęzycznej:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i spraw kadrowo – płacowych
 • zarządzania finansami firmy
 • obsługi programów z pakietu Insert i Symfonia
 • zdobycie umiejętności językowych:
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskim w życiu codziennym i zawodowym

Perspektywy:

 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich,
 • zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych
  na stanowiskach m.in. księgowego, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. finansów,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • uzyskanie atrakcyjnej pracy, również za granicą

Możliwości:

 •   uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
  EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Partnerzy:

 • Kancelaria Podatkowa Stanisław Kutniewski. Biuro Rachunkowe
 • Biuro Rachunkowe „Bilans” s.c.
 • Biuro Rachunkowe Plus – Minus Sp. z o.o.
 • PHU Borkowicz Biuro Rachunkowe Maciej Borkowicz

 

Technik ekonomista

 

Klasa dwujęzyczna

z językiem angielskim

EKA.04. – prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Korzyści uczenia się w zawodzie technik rachunkowości w klasie dwujęzycznej:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • planowania i prowadzenia przedsiębiorstwa
  • sporządzania dokumentacji biurowej, magazynowej i sprzedażowej,
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
  • obsługi profesjonalnych programów do obsługi sekretariatu, biura, magazynu, sprzedaży, księgowości oraz kadr i płac.
 • zdobycie umiejętności językowych:
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskim w życiu codziennym i zawodowym

Perspektywy:

 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich,
 • zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych
  na stanowiskach związanych z wykonywaniem prac biurowych, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. rozliczeń finansowych i podatkowych,  
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • uzyskanie atrakcyjnej pracy, również za granicą

Możliwości:

  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości , po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

 

Partnerzy:

 • Kancelaria Podatkowa Stanisław Kutniewski. Biuro Rachunkowe
 • Biuro Rachunkowe „Bilans” s.c.
 • Biuro Rachunkowe Plus – Minus Sp. z o.o.
 • PHU Borkowicz Biuro Rachunkowe Maciej Borkowicz

 

Technik logistyk

SPL.01. – obsługa magazynów
SPL.04. – organizacja transportu

 

Korzyści uczenia się w zawodzie technik logistyk:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • planowania i sterowania zapasami magazynowymi
 • planowania i organizowania gospodarki magazynowej
 • obsługi magazynowych systemów informatycznych i urządzeń magazynowych
 • organizacji transportu ładunków i przewozu osób
 • praktyki zawodowe w kraju i zagranicą

Perspektywy:

 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich
 • zatrudnienie w firmach logistycznych, produkcyjnych i handlowych
 • zatrudnienie w centrach logistycznych, portach morskich i terminalach kontenerowych
 • zatrudnienie w firmach spedycyjnych i transportowych

Nasi partnerzy:

 • Marcopol Sp. z o.o.
 • Creon Sp. z o.o.
 • Kolanko Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 • Sten Transport
 • Erontrans Sp. z o.o.

 

Technik eksploatacji portów i terminali

SPL.02. – obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. – obsługa ładunków w portach i terminalach

 

Korzyści uczenia się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • obsługi podróżnych w portach i terminalach
 • obsługi naziemnej portu lotniczego
 • obsługi pasażerów statków morskich i powietrznych
 • obsługi ładunków w procesach magazynowo-transportowych
 • obsługi środków transportu w portach morskich, lotniczych i drogowych
 • praktyki zawodowe w kraju i zagranicą

Perspektywy:

 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich
 • zatrudnienie w portach lotniczych
 • zatrudnienie w centrach logistycznych, portach morskich i terminalach kontenerowych
 • zatrudnienie w firmach spedycyjnych i transportowych

Partnerzy:

 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
 • DCT Deepwater Container Terminal Gdańsk S.A.
 • Marcopol sp. z o.o.
 • Cargo Lift

 

 

 

Technik transportu kolejowego

klasa mundurowa

TKO.07. – organizacja i prowadzenie ruchów pociągów
TKO.08. – planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

 

Korzyści uczenia się w zawodzie technik transportu kolejowego:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • organizowania ruchu i obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • planowania i realizacji przewozów kolejowych
 • budowy taboru kolejowego
 • dla najlepszych uczniów stypendia spółek kolejowych
 • praktyki zawodowe w kraju i zagranicą
 • przygotowanie do egzaminu na licencję maszynisty

Perspektywy:

 • możliwość studiowania na uczelniach europejskich
 • możliwość zatrudnienia na stanowiskach: dyżurnego ruchu, nastawniczego, konduktora i rewidenta taboru

Partnerzy:

 • Pomorska Kolej Metropolitalna
 • PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
 • POLREGIO sp. z o.o.
 • PKP Intecity
 • POLREGIO sp. z o.o.
 • PKP Cargo S.A.

 

Technik transportu drogowego

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

 

 

Korzyści uczenia się w zawodzie technik transportu drogowego:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • planowania i organizowania przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków
 • wykonania prac związanych  z obsługą środków transportu drogowego
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków
 •  prowadzenia pojazdów samochodowych
 • praktyki zawodowe w kraju i zagranicą
 • przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, C, C+E

Perspektywy:

 • zatrudnienie na stanowisku kierowcy zawodowego w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy
 • zatrudnienie  w firmach spedycyjnych oraz logistycznych
 • nadzór nad pracą kierowców
 •  możliwość zatrudnienia w instytucjach publicznych:  Inspekcja Transportu Drogowego, Wojsko, Policja

Nasi partnerzy:

 • Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy sp. z o.o.
 • DBK Sp. z o.o.
 • Pomorskie Centrum Napraw

 

           

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące w Żukowie

Czas trwania nauki – 4 lata

 

Profil kształcenia

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

Nauczane języki obce

 

Przedmioty punktowane

Oddział Przygotowania Wojskowego

Klasa mundurowa

 • matematyka
 • język angielski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Absolwent Oddziału Przygotowania Wojskowego jest przygotowany do pełnienia służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej).

W trakcie nauki zrealizuje program szkolenia wojskowego w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze co najmniej 260 godzin zajęć, w tym co najmniej 70 godzin zajęć  teoretycznych i co najmniej 190 godzin zajęć praktycznych.

 

Kształcenie w oddziale kładzie szczególny nacisk na:

 • uformowanie charakteru
 • wysoką kondycję fizyczną
 • znajomość realiów służby wojskowej
 • umiejętność pracy w grupie
 • podstawowy poziom wyszkolenia woskowego

 

Absolwent OPW zyskuje:

 • dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na uczelniach wojskowych
 • możliwość podjęcia służby zawodowej zaraz po służbie przygotowawczej
 • preferencyjne warunki podczas rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej szkolenie początkowe skrócone do 9 dni,
 • preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej.

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Żukowie

Czas trwania nauki – 3 lata

 

Zawód

 

 

Zdobywane kwalifikacje

Nauczane języki obce

Przedmioty punktowane

 

Klasa profilowana

 

MAGAZYNIER LOGISTYK

 

SPL.01. Obsługa magazynów

 

 • język angielski

 

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

Korzyści uczenia się w zawodzie magazynier logistyk:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • planowania i sterowania zapasami magazynowymi
 • przyjmowania, przechowywania, kompletowania i wydawania towarów
 • obsługi magazynowych systemów informatycznych i urządzeń magazynowych
 • praktyki zawodowe w kraju i zagranicą

Perspektywy:

 • praca w firmach logistycznych, produkcyjnych i handlowych, posiadających różne typy magazynów
 • zatrudnienie w centrach logistycznych, portach morskich i terminalach kontenerowych

Możliwości:

 • uzyskanie tytułu TECHNIK LOGISTYK po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
  SPL.04. Organizacja transportu oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego.

Nasi partnerzy:

 • Marcopol Sp. z o.o.
 • Creon Sp. z o.o.
 • Kolanko Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 • Danfoss Poland Sp. z o.o.
 • Centrum Dystrybucyjne Biedronka

 

Klasa profilowana

ŚLUSARZ

Klasa profilowana pod patronatem firmy

Beckmann Volmer Technology sp. z o.o.

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

 • język angielski

 

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

Korzyści uczenia się w zawodzie ślusarz:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • wytwarzania elementów maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem
 • nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn i urządzeń
 • praktyki zawodowe w kraju i zagranicą

Perspektywy:

 • praca w różnych branżach:  w przemyśle, budownictwie, górnictwie, komunikacji
  i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień np. spawacza
 • możliwość zatrudnienia w Firmie Beckmann Volmer Technology sp. z o.o.

Możliwości:

 • uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie TECHNIK MECHANIK po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MOT.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego.

Nasi partnerzy:

 • Beckmann Volmer Technology sp. z o.o.
 • Danfoss Poland Sp. z o.o.
 • Elas-Pol s.c.

 

Klasa profilowana

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 • język angielski

 

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

Korzyści uczenia się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • diagnostyki, naprawy i użytkowania pojazdów samochodowych
 • kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
 • praktyki zawodowe w kraju i zagranicą

Perspektywy:

 • praca w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją samochodów
 • zatrudnienie w warsztatach obsługowo-naprawczych, stacjach serwisowych, autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów
 • zatrudnienie w instytucjach publicznych (np. miejskie zakłady komunikacji).

Możliwości:

 • uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego.

Nasi partnerzy:

 • Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy sp. z o.o.
 • DBK Sp. z o.o.
 • Pomorskie Centrum Napraw

 

 

Klasa wielozawodowa m.in.

lakiernik, blacharz, elektryk, tapicer,  operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, kamieniarz, fryzjer, krawiec, kucharz, kelner, cukiernik, fotograf, złotnik-jubiler i  inne.

 

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy.
Szkoła pomaga w znalezieniu praktyki.

w zależności od zawodu

 • język angielski

 

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

 

 

BIP