Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA LUB NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Utworzono dnia 01.12.2020
Czcionka:

Trochę słodyczy, wymarzona zabawka czy odrobina szczęścia. Każdy czegoś pragnie i każdy ma za co dziękować. Teraz można to zrobić w liście do Mikołaja w ramach konkursu “Kochany Panie Mikołaju”, na które czekamy do 15 grudnia 2020.

Regulamin konkursu

I.Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców

II. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest dla dzieci naszej szkoły.

Organizator wyróżnia trzy kategorie wiekowe:

     a) 3-6 lat – w której dopuszczalne są rysunki;

    b) 7-12 lat – w której dopuszczalne są rysunki oraz prace w formie tekstu;

      c) 13-15 lat – prace wyłącznie w formie tekstu.

Maksymalny format listu w formie rysunku to A4, w formie tekstowej powinien zawierać nie więcej niż 2000 znaków i być dostarczony w postaci zapisu odręcznego. List powinien zostać opatrzony imieniem i nazwiskiem.

Wraz z listem powinny zostać przesłane następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu jego rodzica/opiekuna prawnego.

List wraz z informacjami powinien zostać przesłany pocztą tradycyjną lub dostarczony osobiście do sekretariatu szkoły  do dnia 15.12.2020.

Listy będą oceniane pod względem merytorycznym i wizualnym.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 17.12.2017 r. na stronie internetowej szkoły. Zwycięzcy zostaną powiadomieni również drogą telefoniczną na wskazany przez nich numer telefonu.

Organizatorzy  konkursu zapewniają uczestnikom nagrody rzeczowe.