Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Najważniejsze informacje przed egzaminem ósmoklasisty

Utworzono dnia 15.06.2020
Czcionka:
 1. Egzamin codziennie rozpoczyna się o godz. 9.00;
 2. We wtorek 16 czerwca – język polski, w środę 17 czerwca – matematyka, w czwartek 18 czerwca – język angielski.
 3. Egzamin z języka polskiego trwa: 120 minut (osoby z wydłużonym czasem piszą: do 180 minut).

Egzamin z matematyki: 100 minut (osoby z wydłużonym czasem: do 150 minut)

Egzamin z języka angielskiego: 90 minut (osoby z wydłużonym czasem do 135 minut);

 1. Przed wejściem do sali uczniowie losują numer i siadają do wylosowanego stolika w wyznaczonej sali);
 2. Uczniowie kodują swój zestaw (nr pesel będzie na stoliku) – są osoby, które tego robić nie muszą – tak jak na próbnych;
 3. Uczniowie przyklejają na arkusz  również naklejki (w wyznaczonych miejscach);
 4. Uczniowie sprawdzają kompletność arkusza (ilość strona ale również ilość zadań);
 5. Ważne, by przeczytać instrukcję zanim rozpocznie się pracę z zestawem;
 6. Pracę z arkuszem można rozpocząć dopiero po pozwoleniu przewodniczącego komisji (czas rozpoczęcia będzie zapisany na tablicy);
 7. Konieczność skorzystania z toalety sygnalizuje się podniesieniem ręki;
 8. Pamiętajcie, że kratkę odpowiedzi zamalowujecie dokładnie (są sprawdzane komputerowo);
 9. Pamiętajcie o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy osób, które są z tego zwolnione);
 10. Uczniowie mają  również dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności naniesienia odpowiedzi;
 11. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki - konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
 12. Nie wolno wnosić  kalkulatorów ani słowników oraz oczywiście żadnych urządzeń telekomunikacyjnych;
 13. Obowiązuje praca samodzielnie;
 14. Istnieje możliwość wglądu do prac (informacja przekazana poprzez Librusa);
 15. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów;