Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Harmonogram spotkań z rodzicami

Czcionka:

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szk. 2014/2015

 lp. Termin Treść
 1  14.09.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą - m. in. wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.
Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców - m. in. wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, omówienie wyników i wniosków z ewaluacji tych programów oraz spraw istotnych dla szkoły.
     
2  19.12.2017

Spotkania klasowe z wychowawcą - m. in. poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I semestr oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania

 3  24.01.2018  Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów za I semestr.
     
 4  09.05.2018 Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub niedpowiednimi z zachowania. 
 7  13.06.2018 Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców - posumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015.