Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Inauguracja projektu

Czcionka:

21 grudnia w Zespole Szkół w Pomieczynie odbyła się uroczysta inauguracja projektu ,,Skrzydła Wiedzy”. Przybyli na nią zaproszeni goście : Wójt Gminy Przodkowo pan Andrzej Wyrzykowski, ksiądz proboszcz Henryk Zieliński, pani Teresa Zelewska – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Przodkowie, pan Ryszard Walkusz – Przewodniczący Rady Rodziców. Podczas uroczystości obecni byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Wójt podkreślił, że jest bardzo dumny z tego, iż naszej gminie udało się pozyskać środki  na rozwój edukacji. Projekt ,,Skrzydła Wiedzy”  realizowany jest we wszystkich szkołach naszej gminy. Uczniowie otrzymują wsparcie w trzech obszarach. Zajęcia rozwijające zainteresowania są przeznaczone dla uczniów zdolnych z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i języka angielskiego. Uczniowie , którzy mają problemy z powyższymi przedmiotami będą pracować w małych grupach, żeby wyrównać braki i osiągać lepsze wyniki w nauce. Trzecia grupa otrzyma wsparcie, którego celem jest korygowanie np. wad wymowy, czy pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych.  Zajęcia z projektu będą prowadzone przez dwa lata. W ramach tego działania szkoły otrzymają wiele pomocy dydaktycznych, pracownie językowe i przyrodnicze. Aktywizujące metody pracy, wycieczki edukacyjne  oraz obszerna baza dydaktyczna przyczynią się z pewnością do wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów.

Następnie pani Krystyna Kąkol – koordynator projektu w naszej szkole przedstawiła prezentację dotyczącą organizacji zajęć ,  poszczególne grupy zajęciowe i ich opiekunów oraz

otrzymane w ramach projektu pomoce .

Podczas uroczystości , nie zabrakło świątecznych akcentów. Pani Maria Krauza wraz z chórem szkolnym zaprezentowała kolędy polskie, kaszubskie i angielskie , które wprowadziły nas w świąteczny nastrój.