Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Uchwała nr 2

Czcionka:

Uchwała Nr 2/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

w Pomieczynie

z dnia 21 września 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Rodziców na rok 2017/2018.

      Na podstawie art.54 ust.1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) Rada Rodziców

uchwala, co następuje:

& 1

Zatwierdzamy plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w następujących wysokościach:

Przychody:

  1. Stan środków z poprzedniego roku szkolnego…………….….2.374,50
  2. Wpłaty rodziców…………………………………………….11.920,00
  3. Darowizny…………………………………………………….2.000,00

                                                                                                   ----------------

                                                                                                      16.294,50

Rozchody:

  1. Dofinansowanie konkursów i imprez ………………………10.500,00
  2. Nagrody rzeczowe dla uczniów ……………………………...1.500,00
  3. Zakup pomocy szkolnych ………………………………..…..4.094,50
  4. Wydatki administracyjne ……………………………………....200,00

                                                                                             -----------------

                                                                                                 16.294,50

& 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.