Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

XVII Dzień Papieski

Utworzono dnia 14.10.2017
Czcionka:

,,Miejcie nadzieję!...Nie tę lichą, marną

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera”

 

Pod hasłem,, Idźmy naprzód z nadzieją” obchodziliśmy w tym roku w Polsce XVII Dzień Papieski. 6 października z tej okazji odbył się w naszej szkole apel przygotowany przez uczniów pod opieką pań: Marii Krauza i Anny Kąkol. Przygotowany montaż przybliżył niektóre z wydarzeń z życia świętego Jana Pawła II , które świadczyły o tym ,że nadzieja była dla niego bardzo ważna.

Nadzieja kojarzy się z wędrowaniem do celu , jak Abracham do Ziemi Obiecanej. Jan Paweł II był pielgrzymem naszych czasów. Odwiedził 129 krajów podczas 104 podróży , pokonując 1247613 kilometrów , co odpowiada ponad 30 okrążeniom Ziemi.  Sam papież przedstawił siebie , występując na forum ONZ w 1995r. : ,,Staję przed wami jako świadek : świadek godności człowieka, świadek nadziei…”

Słowo mówione poprzeplatano piosenkami , które jeszcze długo nuciliśmy po zakończeniu apelu.

XVII Dzień Papieski

Utworzono dnia 14.10.2017, 09:37